Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • details
  • summary
  • finna-list
  • finna-panel
  • finna-truncate

div- ja p-elementeillä olevista style-attribuuteista jätetään pois width, height ja margin, jotka voivat sotkea sivun asettelua.

Lisäksi voidaan haluttaessa suodattaa pois ei-haluttuja osia käyttämällä säännöllisiä lausekkeita. Säännölliset lausekkeet lisätään taulukko-muotoiseen asetukseen htmlContentSearch[] ja korvaavat merkkijonot samassa järjestyksessä taulukko-muotoiseen asetukseen htmlContentReplace[].

...