Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Yhteiskirjastot voivat luoda saman Finna-organisaatiotunnuksen alle näkymiä, joissa on käytössä eri ulkoiset aineistot. Näissä tapauksissa hallintaliittymän Aliorganisaatio-valinta määrittää minkä organisaation PCI -aineistot näkymässä näytetään. Valinta näytetään vain yhteiskirjastojen käyttäjille. 

Näkymän kieli

Voi Voit valita näkymän käytettävissä olevat kieliversiot ja oletuskielen.

...

Käyttäjien lisäämää sosiaalista metatietoa voi tarkastella ja haluttuja kommentteja kätkeä moderointi -osiossa.