Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Aika: 5.11. klo 13.00-16.00

Osallistujat: Kristiina Hormia-Poutanen (Kansalliskirjasto), Bjarne Beckmann (Kansalliskirjasto), Petri Lempinen (Arene), Ismo Malinen (Museovirasto), Jarkko Pallasaho (Talent Vectia), Heidi Mustajoki (Kansalliskirjasto), Seppo Parkkila (Tampereen yliopisto), Riitta Peltonen (Kansalliskirjasto), Daniel Pernell (Talent Vectia), Jarmo Saarti (Itä-Suomen yliopisto), Jenny Sandqvist (Talent Vectia), Erkki Tolonen (Kansalliskirjasto), Arja Tuuliniemi (Kansalliskirjasto), Tanja Vienonen (Kansalliskirjasto)

Poissa: Kristiina Hormia-Poutanen (Kansalliskirjasto), Ismo Malinen (Museovirasto), Jarkko Pallasaho (Talent Vectia), Petri Lempinen (Arene), Maria Virtanen (Kansalliskirjasto)


Kokouksessa käsitelty materiaali

Finna-FinELib-projektikokous-2019-11-05.pptx

Muistiin merkittyä

 • Suunnitelma on vielä melko paljon kesken, on tärkeää että suunnitelma on yhteisen lisäksi palvelukohtainen
  • Koska asiakkaat eivät ole samoja
 • Yhteinen näkemys kokonaisuuksista
 • FinELib: jossain pitää näkyä perusaineistonhankinta, esim. perustehtävissä
 • Perustehtävät pysyvät aina riippumatta siitä mitä tulevaisuuteen suunnitellaan
 • Yhteinen strategiatarina nostaa abstraktiotasoa, mikä vähentää ymmärrettävyyttä → parempi jos pysytään käytännönläheisempänä
  • Viestintä riippuu yleisöstä
 • Tiivistyskuvien olisi hyvä olla molemmille omat → selkeämpi näin
  • Samantyyliset kuvat, mutta erilliset
 • Tulevaisuuskuvaukset vielä työstössä, ei käsitellä tässä
 • Kristiina lähettänyt kommentteja vielä eilen illalla
 • Finnan perustehtävä: osallistaminen hyvä että nostettu esille
  • Keskusteltiin siitä, miten tiedeaineistojen tarjoaminen osallistavasti tapahtuu
  • Tutkijoille Finna ei riitä nykyisellään, mutta tarkoitus ei ole lähteä kilpailemaan kansainvälisten toimijoiden (Researchgate jne.)
   • Jokin keino on löydettävä, millä saada Finna integroitua paremmin tutkimustyöhön mukaan
   • E-tietokannat paremmin näkyviin Finnassa, jos Finnan tarkoitus on olla keskeinen väline korkeakouluissa
 • FinELibin perustehtävä: sanamuodossa vielä viilaamista, mutta eilisen työpajan perusteella sisältö on kunnossa
  • Alakohdat pitää päivittää, selventäviin kohtiin nostettava että konsortio tarkoittaa Kansalliskirjaston FinELib-toimistoa ja jäsenorganisaatioiden yhteistä toimintaa
  • "FinELib varmistaa konsortiona digitaalisten..." → perustehtävän alku uusiksi ja sulut pois
  • Konsortion muodostavat yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yleiset kirjastot → kenelle palveluja tarjotaan
 • Perustehtävien sanamuodot yhtenäistettävä johdonmukaisiksi, nyt eroavat melkoisesti → Finnan sanamuotojen mukaan, koska ne ovat valmiimpia
 • Finnan tahtotila 2025: yhteiskunnallisen rooliin esiinnostaminen tahtotilassa on hyvä 
  • "siirtymällä kuvailutiedosta tietoon..." → käyttäjä haluaa päästä suoraan aineistoihin, tarkoitus lyhentää matkaa käyttäjän ja aineiston välillä → "laajentumalla/laajentamalla/rikastamalla?
   • "...tarjoamalla parhaan käyttäjäkokemuksen kuvailutiedosta tietoon ja elämyksellisyyteen" → jätetään siirtyminen kokonaan pois
  • Finnan pitää pystyä käsittelemään laajasti metatietoa, käyttäjätietoa ja kokotekstejä → fokus käyttäjäkokemuksen virtaviivaistamiseen
  • Tarkennettava sanamuotoja vielä
  • Nykyisten resurssien pohjalta ei kannata tavoitetta asettaa, pitää mennä yli
  • Kestävät ratkaisut -kohdan asiat voisi viedä perustehtävään, konsultit tekevät uuden ehdotuksen
 • FinELibin tahtotila: täysin kesken
  • Näkökulmat eivät toimi FinELibin osalta: vain Avoimuus ja Uusien asioiden ja ilmiöiden tutkiminen toimivat
  • Digitaalisen älykkyyden ja Tutkimusaineistojen vastuullinen käyttö pois
  • E-aineistojen hankinta pitää näkyä perustehtävässä, eri aineistotyyppien lisäys repertuaariin uusi asia
   • TDM: Text and Data Mining
  • Yhteinen käsitys FinElibistä voi olla vaikea saada aikaan, koska maailma muuttuu niin nopeasti → mikä FinELibin rooli ylipäätään on tulevaisuudessa
  • Miten laajemman julkaisualan mullistuksen saa kytkettyä tähän visiointityöhön? → elämme historiallisen suuressa muutoksessa
   • Jo viiden vuoden kuluttua julkaiseminen ja lisensointi voivat olla aivan täysin erinäköistä → tutkijoiden näkökulmasta tilanne on erilainen jo nyt (Gold OA, rinnakkaistallennus julkaisuarkistoihin jne.)
   • Yleisten kirjastojen näkökulman täysin päinvastainen tutkimusorganisaatioihin nähden
 • Tuleva työpaja 13.11.
  • Työpajan osuuksia on jaettava palveluittain enemmän, koska prosessit ovat eri vaiheissa
 • Konsulttien tekemää ehdotusta painopisteiden ryhmittelystä käsiteltiin ja muokattiin pienryhmissä
 • HUOM: viimeisen projektiryhmän kokouksen jälkeen to 21.11. pitää saada pe 22.11. materiaalit FinELib-konsortioryhmän kokoukseen pe 29.11.