Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

AsetusTyyppiOletusKuvaus
display_item_hold_countsKyllä/EiEiNäytetäänkö niteiden varausten määrä
display_total_hold_countKyllä/EiKylläNäytetäänkö varausten kokonaismäärä
display_total_item_count_in_resultsKyllä/EiKylläNäytetäänkö niteiden kokonaismäärä hakutuloksissa
display_ccodeKyllä/EiKylläNäytetäänkö hyllysijainnissa Kohan ccode-kentän sisältö
display_full_call_numberKyllä/EiKylläNäytetään hyllysijainnissa täydellinen call number eikä ns. näyttöversiota (joka on Kohassa tällä hetkellä (18.10.2019) vähän rikki)
display_title_hold_in_resultsKyllä/EiKylläNäytetäänkö varauslinkki hakutuloslistassa
display_location_per_itemlistatyhjä

Pilkulla eroteltu lista kentistä, jotka näytetään nidekohtaisena sijaintina silloin, kun niteellä ei ole numerointitietoa. Kentät näytetään asetuksen mukaisessa järjestyksessä.

Käytettävissä olevat kentät:

KenttäKuvaus
collection_codeNiteen kokoelma (ccode)
locationNiteen sijainti (location)
sub_locationNiteen sub_location (hyllytarkenne, vain Koha-Suomi)
callnumberNiteen hyllypaikka (call number)

Esim. display_location_per_item = "collection_code,location,callnumber"

use_holding_recordsKyllä/EiEiKäytetäänkö holdings-tietueita Kohassa
use_serial_subscriptionsKyllä/EiEiKäytetäänkö saapumisvalvonnan tietoja (edellytys KD-4167 Kohassa)
notesteksti506au:845a:852zHuomautuksissa näytettävät kentät
summaryteksti863abiz:866az

Yhteenvedossa näytettävät kentät

supplementsteksti867azLisänumeroissa näytettävät kentät
indexesteksti868azHakemistoissa näytettävät kentät
linksteksti856uyz3Linkeissä näytettävät kentät
holdings_branch_orderlistatyhjäOletuksena saatavuustiedot näytetään aakkosjärjestyksellä. Tällä asetuksella voi listata branchit, ja tarvittaessa locationit niiden alla, halutussa järjestyksessä, tai määritellä yksittäisille brancheille järjestysnumeron niiden tiputtamiseksi viimeisiksi. Listalla mainitsemattomat branchit saavat järjestysnumero 999.
Esimerkkejä:
  • Näytetään branchit järjestyksessä MAIN, BUS: "MAIN:BUS"
  • Näytetään ensin MAIN, sitten muut ja lopuksi DEPOSIT: "MAIN:DEPOSIT=9999"
  • Näytetään ensin MAIN-branchin location 123, sitten MAIN-branchin muut locationit, sitten muut branchit ja lopuksi DEPOSIT: "MAIN/123:MAIN:DEPOSIT=9999"
  • Jyväskylän yliopiston järjestys: MAIN:MATTILA:YLISTO:CHYDENIUS:KANAVUORI:LAITOKSET:KANAVUORI/121=9999
holdings_location_orderlistatyhjäOletuksena locationit branchien alla järjestetään aakkosjärjestykseen. Tällä asetuksella voi listata locationit halutussa järjestyksessä. Esim. "111:121:221"
use_home_branch (Koha-Suomi)
useHomeLibrary (Koha-yhteisö)
Kyllä/EiEiNäytetäänkö aina kotikirjasto holding-kirjaston sijaan. Jos tämä asetus on päällä, eikä nide ole kotikirjastossa, näytetään niteelle "Saatavissa"-tilan sijaan "Ei saatavissa".

Niteen tilojen mappaukset

(ItemStatusMappings)

ItemStatusMappings-sektiossa voi määritellä mappauksia niteen tiloista Finnan tiloihin. Ne eivät kuitenkaan sovellu kaikkiin tilanteisiin, koska joitakin statuksia mapataan lisätietojen perusteella, esim. Item::CheckedOut mapataan joko Charged tai Overdue riippuen eräpäivästä. Item::NotForLoan, ItemType::NotForLoan ja Item::Lost ovat erikoistapauksia, joihin lisätään status-koodi perään, eli on mapattava esim. Item::NotForLoan4, ja jos mappausta ei löydy, otetaan suoraan tilan selitysteksti.

Tiloja ovat ainakin seuraavat:

Item::CheckedOut
Item::Damaged
Item::Held
Item::Lost
Item::NotForLoan
Item::NotForLoanForcing
Item::Transfer
ItemType::NotForLoan

Niteen tilojen prioriteetit

(StatusRankings)

Finnan tiloihin mapattujen niteen tilojen keskinäistä järjestystä voi muuttaa määrittelemällä niiden prioriteetit (pienempi on tärkeämpi). Esimerkki:

Code Block
[StatusRankings]
Lost = 1
Charged = 2
Overdue = 2
On Hold = 3
In Transit = 4
In Transit On Hold = 4
Tilattu = 5 ; NotForLoan -1
Saapunut = 5 ; NotForLoan -2
Henkilökunnalla = 5 ; NotForLoan 2
Ei saatavana, ei varattavissa = 5 ; NotForLoan 4
Damaged = 6


Verkkomaksaminen

(onlinePayment)

...