Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Resource Description and Access (RDA) on kuvailusäännöstö, joka korvaa ISBD-kuvailusäännöt ja Hakutiedot-oppaan. RDA-säännöissä pyritään huomioimaan digitaalinen toimintaympäristö ja sen erityisluonne verrattuna esimerkiksi perinteisiin, painettuihin teoksiin (Lähde: Wikipedia). Lue lisää Kuvailusääntöpalvelun sivulta: RDA:n käyttöönotto Suomessa.

RDA-linjaukset

Katso 137069374 SKL.

Anchor
RDA-toolkit
RDA-toolkit
RDA Toolkit 

...

SKL-lyhenne tulee sanoista Suomalaisten kirjastojen linjaukset ja lyhennettä käytetään 137069374 RDA-toolkit-sääntöpalvelussa. Niissä linjataan tarkemmin siitä, miten RDA-sääntöjä sovelletaan suomalaisten kirjastojen kuvailussa. Kuvailusääntöpalvelun sivulla RDA-linjaukset 2018-2019 (nykyinen RDA) yhteenveto on tietoja linjauksista.

...