Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kuvailusääntöpalvelu tarjoaa kansainvälisten kuvailusääntöjen suomenkieliset käännökset, linjaukset ja lisäohjeistukset. Palvelussa annetaan myös sääntöihin liittyvää neuvontaa, tiedotusta ja koulutusta. Katso lisätietoja Kuvailusääntöpalvelun asiakaswikistä: Kuvailusääntöpalvelu.

Libris katalogisering, agents

Libris katalogisering, Agents on Ruotsin kuninkaallisen kirjaston ylläpitämä auktoriteettitietokanta. Se sisältää henkilöiden, sukujen, yhteisöjen, kokousten ja konferenssien nimet sekä juridiikan termistön, asiasanat ja genre/muototermit.

Linda

Yhteistietokanta LINDA oli yliopistokirjastojen kokoelmien yhteisluettelo. Sen taustalla on Tieteellisten kirjastojen ATK-yksikön (TKAY) 1970-luvulla aloittama luetteloinnin automatisointi. TKAY oli opetusministeriön projekti 1970-luvulta 1990-luvun alkupuolelle. Kansalliskirjastoon, silloiseen Helsingin yliopiston kirjastoon, yksikkö siirrettiin vuonna 1993. Verkon kautta kirjastoissa tehtävään tiedonhakukäyttöön LINDA avattiin vuosina 1993–94. Täysin vapaaseen käyttöön tietokanta avattiin 2010, yhdessä muiden Kansalliskirjaston tietokantojen kanssa. LINDAa käytettiin aikoinaan mm.:

...

RDA-kuvailusäännöt on käytettävissä maksullisessa RDA Toolkit -palvelussa. Kansalliskirjasto tarjoaa suomalaisten kirjastojen käyttöön keskitetysti rahoitetun kansallisen lisenssin RDA Toolkit -palveluun vuoden 2019 alusta alkaen. Kansallinen lisenssi koskee toistaiseksi vain kirjastoja, jotka ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alaisia. Lisätietoja Kuvailusääntöpalvelun sivulla: Kansallinen lisenssi RDA Toolkit -palveluun.

Regina

Regina on Ruotsin kuninkaallisen kirjaston ylläpitämä auktoriteettitietokanta. Se sisältää henkilöiden, sukujen, yhteisöjen, kokousten ja konferenssien nimet sekä juridiikan termistön, asiasanat ja genre/muototermit.

Anchor
Replikointi
Replikointi
Replikointi

...