Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KenttäKommentti ja mahdollinen luonnos uudeksi ohjeeksiKommentoija / luonnoksen laatija
Kiinteät kentätArvioidaan ohjeistusta kiintämittaisten kenttien käyttökyselyn perusteella. 
020  
024  
028  
031  
033  
035  
036  
040  
041  
042  
045  
046  
084  
100Toistetaanko eri rooleissa olevia toimijoita 700-kentissä vai toistetaanko vain e-osakenttää? 
110  
130  
240

 

 
243  
245Ristiriita translitteroinnin ohjeistuksessa yleisen sovellusohjeen kanssa: tallennetaanko ei-latinitsa 245:een vai 880:een? RDA:n kohdan 1.4 valinnaiseen lisäykseen tehdyn linjauksen mukaan myös translitteroitu nimeke merkitään varianttinimekkeeksimelindassa päänimekkeeksi.Tapani M.
246  
250  
264Kustannuspaikan merkitseminen, kun tieto on otettu julkaisun ulkopuolelta - kuvailun, julkaisun vai kuvailun kielellä vai lähteessä olevassa muodossa? 
300  
306  
336  
337  
338  
340  
344  
347  
348Sanaston tunniste puuttuu esimerkeistä sekä musiikin että yleisestä sovellusohjeesta. Yleisessä sovellusohjeessa vielä termit soitonopas, teorianopas, sävelmäkokoelma.Ilona
370  
380  
381  
382

Ohjeessa nyt vanhan RDA-ohjeen mukaisesti: "Jos soololauluäänten äänialoja ei ole eritelty, käytetään seuraavia termejä: sekasooloäänet, miessooloäänet ja naissooloäänet". Nämä eivät ole kuitenkaan SEKO-termejä.

Musiikkia Melindassa -iltapäivässä 26.9.2019 esillä ollut kysymys: ohjeistetaanko 0-osakentän käyttöä?


384  
385

386Onko tarvetta ohjeistaa kentän käyttöä?Jaakko lisää ohjeen. 
388  
490  
500  
501  
504  
505  
506  
508  
511  
518  
520  
521

530  
538  
542  
546

Kielten merkitseminen nuottijulkaisujen kuvailussa (Jaska laatii ohje-ehdotuksen)

Ks. kokous 6
586  
600  
610  
630  
648  
650  
651  
655  
700

Toistetaanko eri rooleissa olevia toimijoita 700-kentissä vai toistetaanko vain e-osakenttää?

Osakenttä e pois tekijä-nimekekirjauksista?

 
710  
730  
740  
773
 
776  
800  
810  
830  
Hakutiedot

...