Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Finna Luokkahuone on sivusto, joka tuo opetukseen ainutlaatuisia aineistoja museoilta, arkistoilta ja kirjastoilta. Luokkahuoneessa opettaja ja oppilaat pääsevät suoraan lähteiden äärelle ja kokemaan omakohtaisesti kulttuuriperinnön merkityksen. Jos haluaisit luoda uusia aineistopaketteja Luokkahuoneeseen, katso lisätietoa F inna Finna Luokkahuoneen ohjeistuksesta.

...