Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Julkaisuarkistojärjestelmien käyttöliittymien ja julkaisuarkistoissa julkaistavan aineiston tulee olla EU-direktiivin perusteella saavutettavaa. Saavutettavuusvaatimukset kohdistuvat verkkopalvelun havaittavuuteen, hallittavuuteen, ymmärrettävyyteen ja toimintavarmuuteen/lujatekoisuuteen, ja ne perustuvat W3C-konsortion laatimiin verkkosisällön saavutettavuusohjeisiin. Vaatimukset koskevat sekä verkkosivustoa että sinne ladattua aineistoa, kuten esimerkiksi PDF-tiedostoja. Kaikki 23.9.2018 tai sen jälkeen julkaistut tiedostot pitää tehdä saavutettaviksi viimeistään 23.9.2020.

...