Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • ‡a - Henkilönnimi (ET)
  • Sukunimi ja/tai etunimi; nimen tilalla käytetyt kirjaimet, alkukirjaimet, lyhenteet, fraasit tai numerot; suvun nimi.
  • Sukunimi ja etunimi erotetaan toisistaan pilkulla.
  • Jos etunimistä käytetään vain alkukirjaimia, alkukirjaimen perään tulee piste ja kirjainten väliin tulee tyhjälyönti.
 • ‡b - Numerointi (ET)
  • Osakenttään merkitään kuninkaallisten, paavien ym. nimien numerointi roomalaisilla numeroilla.
  • Roomalainen numero , tai roomalainen numero ja sitä mahdollisesti seuraava etunimen osa , kun (ensimmäisen indikaattorin arvo on 0).
  • Osakenttään merkitään kuninkaallisten, paavien ym. nimien numerointi roomalaisilla numeroilla.
 • ‡c - Arvonimet ja muut nimeen liittyvät sanat (T)
  • Muut nimeen tehtävät lisäykset selventävät useimmiten suoraa yksiosaista nimeä.
  • Osakenttään tallennetaan tietoja esim. myös henkilön syntymä- tai asuinpaikkakunnasta, ammatista tai muista tunnusmerkeistä.
  • Sukunimeen Nimeen liittyvä, sukulaisuutta osoittava sana, tallennetaan tähän osakenttään.
  • Määritteet ammatti (esim. satukirjailija) ja henki tulevat kaarisulkuihin, kaikki muut määritteet merkitään ilman kaarisulkeita. Henkilön kuvailuun liittyviä termejä löytyy Metatietosanastosta.
 • d - Nimeen liittyvät aikamääreet (ET)
  • Syntymä- ja/tai kuolinvuodet, kukoistuskaudet tai muut nimeen liittyvät aikamääreet ks. tarkemmin Toimijakuvailuohje.
  • Käytetään ASTERIn Asterin auktoriteettitietueiden mukaisia aikamääreitä
  • Poimituissa tietueissa voidaan käyttää eri maiden nimiauktoriteettien vuosia
 • ‡e - Suhdetermi (T)
  • Kuvaa henkilön suhdetta teokseen
  • Osakenttään merkitään henkilön nimeen liittyvä tekijyyttä osoittava suhdetermi (tekijän rooli). Suhdetta määrittäviä termejä löytyy RDA Toolkitin liitteestä I tai Metatietosanastosta. Termit ovat myös Alephin luettelointiclientin alasvetovalikossa (CTRL + F8).

  • Osakenttää toistetaan, kun henkilön suhdetta aineistoon halutaan kuvailla useammalla suhteen määritteellä. Melindassa voi suhteen määritteeksi olla merkittynä sekä yleisempi että tarkempi määrite.
  • Musiikkiaineistossa on käytetty myös soittimien ja äänialojen nimiä ja lyhenteitä, suomeksi ja englanniksi. Toistaiseksi näitä saa edelleen käyttää.
  • Tarkemmat ohjeet
 • ‡q - Henkilönnimen täydellisempi muoto (ET)
  • Täydellisempi kuin osakentässä ‡a.
  • Jos osakenttä on osa auktorisoitua hakumuotoa, sitä ei saa poistaa!
 • ‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero (T)
  • 0-osakentät ASTERIn henkilön- ja yhteisönnimissä linkkaavat auktoriteetit ja bibliografiset tietueet yhteen. Niitä ei saa poistaa Melindasta! Paikallistietokannoissa ASTERIn tunnisteet on myös hyvä säilyttää.
  • ‡0-osakentät poimituissa tietueissa: ‡0-osakenttä sisältää henkilönnimen, asiasanan yms. auktorisoidun muodon lähteen ja ID-numeron. ID-numero on vastaavan auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standarditunniste kuten International Standard Name Identifier (ISNI). Tunnisteen eli lähteen sisältävät 0-osakentät säilytetään poimituissa tietueissa. Ilman tunnistetta olevat 0-osakentät poistetaan poimituista tietueista.
  • Jos a-osakentässä olevaa muotoa muokataan Suomen käytäntöjen mukaiseksi, ISNI-tunnus säilytetään ‡0-osakentässä, mutta organisaatiokoodin sisältävä 0-osakenttä poistetaan. Jos ulkomaisista kannoista poimitaan suomalaisia nimiä, ISNI-tunnus on suositeltavaa jättää ‡0-osakenttään, ellei nimessä ole sekaantumisen vaaraa esim. toisen samannimisen kanssa. Muut 0-osakentät poistetaan.
 • ‡1 - Reaalimaailman kohteen tunniste (T)
  • Uusi osakenttä, joten käyttöön primaarikuvailussa ei toistaiseksi ole ohjeistusta
  • Säilytetään poimituissa tietueissa samoin kuin osakenttä 0
 • ‡4 - Suhde (T)

...