Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hakutietojen valinnasta ja teoksen ensisijaisen nimekkeen muodostamisesta tarkemmin ohjeessa RDA-hakutiedot.

Image Removed

Indikaattorit ja osakentät

...