Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1.   Kirjastosektorin kuvailuryhmien esittely: MARC 21-vastuut, KUMEA-ryhmä  (Ulla Ikäheimo)

  2.   Aikamääreiden ISO-8601 soveltamiskäytänteet KAM-sektorille työn eteneminen (Marja-Liisa Seppälä)

  3.   Muut työn alla olevat projektit-ajankohtaista

...