Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Työpajan kooste

Lisätään myöhemmin

...

Ohjelmaluonnos

13.00–13.30 Kahvi+tee

13.30–14.00 Työpajan aloitus

...