Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Työpajan nimi

Työpaja 2 (a & b)

E-julkaisut sujuvammin kirjastojen asiakkaille – kohti yhteisiä ratkaisuja

TYÖPAJAN YHTEENVETOFinna ja e-aineistot, työpajan tuloksia
KellonaikaTyöpaja 2a: 9.30–12.00
Työpaja 2b:
13.00–15.00
Paikka

Helsingin yliopiston päärakennus,

Sali 8, 3. krs

Langaton verkko

Eduroam tai

Hupnet: hupnet126961 ss: marja48kanapee

Työpajan ohjelma

Työpajan aineistoja: E-julkaisut työpaja Kirjastoverkkopäivät 

9.30-10.30 Johdatus työpajaan

 • E-julkaisut ja Finna / Maria Virtanen, Kansalliskirjasto
 • Finna ja korkeakoulukirjastojen e-aineistot - käyttäjätutkimusten tuloksia / Kaija Kovanen, Taru Kuhalampi, Kansalliskirjasto
 • E-aineistokyselyt keväällä 2019 / palvelupäällikkö Pekka Olsbo, Oulun yliopiston kirjasto
 • Kommenttipuheenvuoro ulkoisesta indeksistä: E-aineistot Finnassa / informaatikko Päivi Ylitalo-Kallio, Metropolia ammattikorkeakoulun kirjasto

Jaloittelutauko


10.30-12.00 E-artikkelit ja Finna

 • Demoja / Pasi Tiisanoja, Kansalliskirjasto
 • Pienryhmätyöskentelyä

12.00-13.00 Lounas (omakustanteinen)

13.00-15.00 Miten e-kirjat saadaan parhaiten asiakkaiden ulottuville?

 • E-kirjat Finnan käyttäjätutkimuksissa / Serafia Kari, Kansalliskirjasto
 • Lukijoiden vaatimuksia e-kirjapalveluille / informaatikko, tohtorikoulutettava Marja Hjelt, Helsingin kaupunginkirjasto ja Tampereen yliopisto
 • Pienryhmätyöskentelyä
  Kahvitauko ryhmätyöskentelyn lomassa

15.00 Työpajan päätös


Yhteyshenkilö

Maria Virtanen, Kansalliskirjasto

Työpajan kuvaus

Finna-palveluissa on tehty 2019 useita käyttäjätutkimuksia e-julkaisujen käytöstä korkeakoulukirjastoissa. Tutustu asiasta kertovaan tiedotteeseen: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=132677855 Osa tuloksista, kuten e-kirjoihin liittyvät näkökulmat, ovat kiinnostavia myös yleisille kirjastoille.

Työpajassa työstetään pienryhmissä tutkimuksissa esiin nousseita teemoja ja tunnistetaan yhdessä edistettäviä kehityskohteita. Pajassa  kuullaan kommenttipuheenvuoroja korkeakoulukirjastojen ja yleisten kirjastojen edustajilta. Tavoitteena on saada e-julkaisut entistä sujuvammin kirjastojen asiakkaiden käyttöön!

KohderyhmäKorkeakoulukirjastojen ja yleisten kirjastojen verkkokirjastojen parissa työskentelevät sekä tiedonhaun ja asiakkaiden opastamisen parissa työskentelevät.
Tietoa osallistujille työpajan työskentelyyn ja tarvikkeisiin liittyen

Työpajan työskentely: alustuksia ja pienryhmätyöskentelyä.

Oma läppäri ei välttämätön.

...