Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Finna-palveluiden tiedottaja Heidi Mustajoki kertoo 9.10.2019 käynnistyvästä markkinointikampanjasta ja tavoista, joilla Finnassa mukana olevat organisaatiot voivat viestiä sivustosta omille asiakkailleen.

11.15-11.30 Finna Luokkahuoneen seuraavat askeleet

Mitkä ovat Finna Luokkahuoneen seuraavat askeleet? Miten pääsee tuottamaan sisältöä Finna Luokkahuoneeseen? Yleiset kirjastot ja Finna Luokkahuone? (ks. Ohjeet - Finna Luokkahuone)