Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Pääsyn rajaus omatoimikirjastoihin Koha-järjestelmässä
  • BIBFRAME-metadataformaatin tilannekatsaus (Juha Hakala, Kansalliskirjasto)


7 Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen

...