Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

4 YSAsta ja Allärsista YSOon -siirtymän tilannekatsaus (Matias Frosterus, Kansalliskirjasto)

Kalvot

5 Järjestelmäkatsaukset


6 Muut asiat

...