Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

3 Kansalliskirjaston Koha-yhteistyön eteneminen (Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto)

Kalvot

4 YSAsta ja Allärsista YSOon -siirtymän tilannekatsaus (Matias Frosterus, Kansalliskirjasto)

...