Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Esitys: Valitaan sihteeriksi Hellevi Hakala tai Eeva Klinga-Hyöty 


2. Asialista

Esitys: Hyväksytään asialista

...