Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

  • Käyttöönottojen tilanne
   • Tuotantoon hiljattain siirtyneet
    • Centria 6. - 7.8.
    • MPKK 13. -14.8.
    • Kansalliskirjasto  siirtymä menossa 26.-30.8.
   • Tuotantoon siirtyvät
    • Kansallisarkisto?
     • on aloitettu, aikataulua ei vielä päätetty
 • Tämän kokouksen teemat 
  • Pääkäyttäjäryhmän jatko

   • pääkäyttäjäryhmän olisi hyvä esittää toimintansa jatkosta jotain yleiskokoukselle ja ohjausryhmälle: Yleiskokous 2019-09-11 esityslista
   • Koha-ohjausryhmä on kaavaillut asiantuntijaryhmää. Muutostoiveet ja virheet kaipaavat ryhmää, joka analysoi ja priorisoi. Samoin kv-haaraan päivittämiseen kaivataan jonkinlaista päällekatsomista.
   • Tarvitaan muitakin kuin pääkäyttäjiä, esim. kuvailun ja hankinnan asiantuntijoita. Pääkäyttäjät keskittyneet aika lailla lainaukseen, sillekin oma ryhmä? Mutta ei liian muodollisesti. Pitää varoa, ettei kehittäminen "karkaa käsistä".
   • Voidaan toimia "avoimin ovin", mutta tarvitaan joka tapauksessa tiivis ydinryhmä, ettei vetäjälle tule liikaa taakkaa. 
   • Kuinka pitkälle esin. Kiwi-foorumi riittää? Minna: Sähköposti ja foorumit toimivat hyvin. 
   • Kehittäjien pitäisi olla asiantuntijaryhmässä enemmän mukana. - Kansalliskirjasto palveluntarjoajan roolissa. Vetovastuu: tarkoitus ohjata KK:n kehitystyötä, pitäisikö vetämisen olla jossain muualla?
   • Tärkeää, että kaikki kuitenkin ovat mukana, ettei esim. yhden kirjaston näkökulma saa liikaa painoa.
   • Voidaan hyödyntää erilaisia viestintävälineitä.
   • Finnan ja Melindan erillisyys ongelma - huolehdittava yhteyksistä. KK etsii ratkaisun. 
   • → Ehdotetaan yleiskokoukselle pienehköä mutta avoimesti toimivaa ydinryhmää. Kokoonpanossa muutama pääkäyttäjä + erityisalojen asiantuntijoita. 
  • Kannattaisiko perustaa luetteloijien ryhmä luettelointikysymyksiä varten

   • jätetty viimeksi mietintään, mikä olisi paras ratkaisu tähän ja keitä mukaan mistäkin kirjastosta: oma postituslista (jossa myös joku pääkäyttäjä), joku verkkokokous vai foorumi vai mikä? Tarvetta ei ehkä jatkossa, vaan pikemminkin nyt alkuun
   • Luetteloijia, kehittäjiä, pääkäyttäjiä. Esim. replikointisäännöt edellyttävtä Melindan edustusta; tallennusalustat jne.
   • Kirjastoissa voi miettiä mahdollisia kiinnostuneita osallistujia, Inkeri kyselee perään. 
  • Ohjelmaehdotuksia Kirjastoverkkopäiville?
   •  24.10. varattu aikaa “Koha-työpajalle” - 9.30–12.00 & 13.00–15.00.
    • "Avoin pääkäyttäjien  kokous"?
    • Houkutellaanko yleisiä kirjastoja mukaan? - Hyvä idea, kun esim. ovat tulossa Melindaan; ja kun pyritään yhteiseen versioon; Finna; eli yhteisiä asioita riittää.
    • Asiakaslähtöisyys.
  • Mietittiin viimeksi että konversioiden jälkeen olisi tarpeen pitää jälkihuoltotyöpaja, jossa käytäisi läpi konversioiden jälkisiivousta
   • paikalle tarvittaneen muitakin kuin pääkäyttäjät
   • Ehkä ei kuitenkaan yhteistä vaan kunkin kirjaston kanssa erikseen. 
   • Koha-toimisto koordinoi. 

 • Tekninen vartti klo 13.45 alkaen (aiemmin, jos muut käsiteltävät asiat on käsitelty aiemmin loppuun)
  • Lainojen tilastointi /Minna lisännyt kysymyksen
   • Tilastointitaulun kentät, mitä pitäisi olla ja voiko niihin vaikuttaa?: HAMKissa on
    • datetime, branch, proccode, value, type, other, usercode, itemnumber, itemtype, borrowernumber, associatedborrower, ccode
    • HAMKissa ovat lainausautomaatit samalla branch-koodilla kuin lainaustiskit → ainoa keino erotella automaatilla tehdyt lainat on laskea niitä action_logista.
    • Mitä pitäisi tehdä, jotta automaateilla tehdyt lainamäärät saisi helposti eroteltua tiskillä tehdyistä lainoista? Muuttaa automaateille omat branch-koodit käyttöön, muokata statistics-taulua vai joku muu keino?

 • Seuraava kokous :Pääkäyttäjäryhmän seuraava viikkokokous to 5.9. kello 13 etäyhteydellä
 • Huom! Kahden viikon päästä eli 12.9. ei ole kokousta, koska niin moni on Turussa Koha-seminaarissa