Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kuvaus ja kohderyhmä
Iltapäivän aikana käsitellään musiikkiaineiston kuvailua Melinda-metatietovarannossa, musiikin YSO-konversion tuloksia, kansallisdiskografian tietueiden ominaispiirteitä ja käytännön kuvailukysymyksiä.Tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti Melindan musiikkikuvailijoille.

...