Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Laadittiin yleiskokouksen asialista, joka on nähtävillä kiwissä osoitteessa Yleiskokous 2019-09-11 esityslista


6. Muut asiat

Finnan konsortioryhmä etsii pitäjää esitykselle (n. 15 min), joka koskee järjestelmämuutosta Kohaan. Kuka voisi pitää esityksen? Myös Almaan siirtyviltä kirjastoilta pyydetään esitys. Kokouksen kesto on klo 10-13 ja tämä esitys ajoittuisi n. 11.30-12.30 välille. Kokouspaikkana on Kansalliskirjaston auditorio. 

...

Yhteenliittymän Koha-käyttöönottoprojektin päätöstilaisuus pidetään 14.11. Helsingissä. Samalla Samassa tilaisuudessa päätetään kirjastojärjestelmäkokonaisuuden ylläpidon ja tuen järjestämisen tavoista.

...