Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KOKOon on lisätty myös uusi yläluokka, hierarkian ulkopuoliset (ks. tästä), joka tuo yhteen sellaiset käsitteet, jotka ovat KOKOn päivityksen yhteydessä jääneet hierarkian ulkopuolelle. Tämä selkeyttää KOKOn hierarkianäkymää: aiemmin hierarkian ulkopuoliset tällaiset käsitteet näkyivät hierarkianäkymän juuressa hierarkian pääluokkien rinnalla.

...