Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Kaikki ohjelman kirjoittamat uudet yso- ja slm-kentät sellaisenaan
 • Rivit sislätävät kolme "|" merkillä erotettua kenttää: Melinda-id, konversiotyyppi, kirjoitettu kenttä
 • Esimerkki 
  • 1386723|m|=370 \\$81\u$gSaksa$2yso/fin$0http://www.yso.fi/onto/yso/p105087
   1386723|m|=382 11$81\u$asello$2seko
   1386723|m|=388 \\$81\u$a1720-luku$2yso/fin
   1386723|m|=655 \7$81\u$asarjat$2slm/fin$0http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s887
  • Musiikkiaineiston ketjun osakentät on purettu omiin kenttiinsä. Samaan ketjuun kuuluneiden termien kentät on merkitty $8 osakentällä ja ketjun järjestysnumerolla.


removed_fields_log

 • Kaikki ohjelman poistamat kentät 
 • Rivit sisältävat kaksi saraketta "|" merkillä erotettua kenttää: Melinda-ID, alkuperäinen kenttä
 • Esimerkki: (kts vastaava new fields esimerkki)
  • 1386723|=650  \7$asarjat$xsello$zSaksa$y1720-luku$2musa

results_log

 • Raportti ohjelman käsittelemistä rivimääristä
 • Esimerkki raportista:
 • konvertoituja tietueita: 999931 
  käsiteltyjä tietueita: 999979
  käsiteltyjä kenttiä: 13310430
  kaikki tarkistetut kentät: 4860901
  poistettuja kenttiä: 4208286
  uusia kenttiä: 9102144
  MARC21-virheitä: 1
  Virhetilastot:
  Virhetyyppi: UnicodeDecodeError, määrä: 1
 • Mikäli raportissa löytyy MARC21 virheitä, niin lähtöaineistossa voi olla virheitä, jotka olisi hyvä korjata ensin, jotta konversio onnistuu.