Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

BIBLIOGRAFISET TIEDOT
MARC 21 -kenttäRDA-elementti (entiteetti)Ajanmääreen muoto MARC 21:ssäEDTFISO 8601 Formaatin ohje Huomautus Linjaukset kirjastoille
005 Viimeisimmän päivityksen ajankohtanote on metadata work (work)vvvvkkppttmmss.sVVVV-KK-PPTHH:MM:SS

VVVVKKPPTHHMMSS,S (basic)

VVVV-KK-PPTHH:MM:SS,S (ext.)

Järjestelmän tuottama, sanoo olevansa ISO 8601:n mukainen

Merkkipaikat eivät riitä standardinmukaiseen käyttöön, sillä ISO-standardissa merkki T erottaa päivämäärän ja kellonajan.

Sekunnin osat erotetaan MARC-formaatissa pisteellä mutta ISO-standardi sallisi myös pilkun käytön, mikä on suomalainen käytäntö.

Toistaiseksi ei ole mahdollista käyttää standardin ISO 8601 muotoa.

008/00-05 Luontipäivä

note on metadata work (work)vvkkppVVVV-KK-PP

VVVVKKPP (basic)

VVVV-KK-PP (ext.)

Järjestelmän tuottama, ei muutu koskaanmerkkipaikat eivät riitä standardinmukaiseen käyttöön, koska MARC-formaatissa vuosiluvussa vain  2 merkkiä kuten ISO-standardin ensimmäisessä laitoksessa.Toistaiseksi ei ole mahdollista käyttää standardin ISO 8601 muotoa.
 008/07-10 Julkaisuvuosi 1date of publication (manifestation)

vvvv

vvuu (vuosisata tiedetään, vuosi tuntematon)

uuuu (julkaisuaika tuntematon)

#### (ei julkaisuaikaa)

Huom: Aiemmassa EDTF-versiossa tuntematon vuosi merkittiin u:lla (unknown).VVVV

VVXX (vuosisata tiedetään, vuosi tuntematon)

XXXX (vuosi täysin tuntematon)

EDFT:n viimeisin laitos on päivitetty ISO-standardin mukaiseksi.VVVV

VVXX (vuosisata tiedetään, vuosi tuntematon)

XXXX (vuosi tuntematon)

Tuntemattoman vuoden X-tallennus lisätty vasta standardin uusimpaan laitokseen. Kongressin kirjaston ehdottama u-koodi ei kelvannut muille työryhmän jäsenille.

Huom: vuosisata voidaan tallentaa muodossa VV ja vuosikymmen muodossa VVV,


Jos julkaisuvuosi tunnetaan tallennus OK.

Tuntemattoman vuoden koodi on edelleen vanhentunut u.


Tyhjämerkkiä voi käyttää, mikä mahdollistaa tallennustavat VV## ja VVV#. Käyttöliittymässä ja julkaisuvuoteen perustuvissa poiminnoissa tämä tallennustapa voi aiheuttaa sekaannusta, vaikka ISO 8601:ssä sitä ei ole (vuosi 196 tallennetaan 0196, ja 196 on 1960-1969). 

Toistaiseksi noudatetaan MARC-formaatin ohjetta (X:n sijaan tallennetaan u).

Pyritään muuttamaan formaatti EDTF:n mukaiseksi, jotta myös X-merkin tallentaminen olisi mahdollista. Kun formaattia on muutettu, u-koodit tulee konvertoida takautuvasti datan avoimuuden parantamiseksi.

 008/11-14 Julkaisuvuosi 2date of publication (manifestation)

kuten edellä, lisäksi:

kkpp (tarkka pvm)

kkuu (kuukausi tiedetään, päivämäärää ei)

kk## (julkaisukuukausi on, ei julkaisupäivää)


-KK-PP

KK-XX


KKPP (basic), -KK-PP (ext.)

KK (basic), -KK (ext.)

KK-XX, KKXX

XX-XX, XXXX

Kenttien yhdistelmällä voidaan ilmoittaa aikaväli, tarkka pvm, arvioitu aika ym. 008/6 koodi kertoo mistä on kysymys

merkkipaikat riittävät ISO basicin käyttöön, eivät EDTFään


Toistaiseksi noudatetaan MARC-formaatin ohjetta. Pyritään muuttamaan formaattia niin, että myös X-merkin tallentaminen on mahdollista.
013 Patenttinumero osakenttä $d Päivämäärä-vvvvkkpp VVVV-KK-PP

VVVVKKPP (basic)

VVVV-KK-PP (ext.)

Sanoo olevansa ISO 8601:n mukainenISO basic OKNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta.
017 Tekijänoikeus- tai vapaakappaletunnus osakenttä $d Päivämäärä-vvvvkkpp VVVV-KK-PP

VVVVKKPP (basic)

VVVV-KK-PP (ext.)

Sanoo olevansa ISO 8601:n mukainen 

ISO basic OK

Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta.
026 Sormenjälkitunniste osakenttä $c Päivämääräfingerprint (manifestation)

ei välttämättä standardinmukainen, esim.

Anno Domini MDCXXXVI

Merkitään päivämäärä julkaisussa olevassa muodossa.
033 Tapahtuman aika ja paikka osakenttä $a Päivämäärä/aikadate of capture

17 merkkiä: vvvvkkppttmm+-ttmm

+/- kertoo aikaeron, tuntemattomien numeroiden kohdalla tavuviiva "-", käyttämättömissä merkkipaikoissa nolla "0"

VVVV-KK-PPTHH:MM:SS-HH:MM


määrittelemätön X, epävarma ?, noin ~, epävarma ja noin % 

VVVVKKPPTHHMMSS+-HHMM (basic)

VVVV-KK-PPTHH:MM:SS+-HH:MM (ext.)

 

MARCissa määritellyt 17 merkkiä eivät riitä, uusia erikoismerkkejä - voitaneen tarkentaa vaihtuvamittaiseen kenttään?


Linjaus RDA:han: Merkitään toistaiseksi MARC 21 -formaatin suosittelemassa muodossa. Pyritään muuttamaan formaattia niin, että ISO-standardin 8601 basic-tallennuksen edellyttämien määrittelemien T-merkin, X-merkin, ?-merkin, %-merkin ja ~-merkin tallentaminen on mahdollista.


034 Kartta-aineiston matemaattiset tiedot koodeina osakenttä $x Aloituspäivämäärä ja $y Lopetuspäivämäärädetails of cartographic content (expression)vvvvkkppVVVV-KK-PP

VVVVKKPP (basic)

VVVV-KK-PP (ext.)

 ISO Basic OKNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta.
045 Ajankohta tai ajanjakso osakenttä $b Ajankohta tai aikaväli vuodesta 9999 eKr. nykypäivään ja $c Ajankohta tai aikaväli ennen vuotta 9999 eKr.

date of work / coverage of content

$b:  avvvvkkpptt (a = aikakausikoodi)

$c: vuosien määrä numeroina

VVVV-KK-PPTHH

-VVVV-KK-PPTHH (9999 eKr. - 0)

Y-VVVVVV (ennen 9999 eKr.)

VVVVKKPPTHH (basic)

-VVVVKKPPTHH (basic)

???

VVVV-KK-PPTHH (ext.)

-VVVV-KK-PPTHH (ext.)

 muutoksia merkkimääriin, uusia erikoismerkkejä, osakenttien logiikka ei pädePyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa ajanmääre ISO-standardin mukaisessa muodossa.
046 Erikoiskoodattu julkaisuaika date of work

useita koodeja ja aikamääreitä, useimmiten vvvvkkpp tai ttmmss.s

ks. ylläks. yllä
vaihtuvamittainen kenttä, tarkennuksia?

MARC-formaatin osakenttiin j-p merkitään ISO-standardin 8601 basic-tallennuksen mukainen ajanmääre. Osakenttää 2 ei käytetä.

Pyritään lisäämään MARC 21 -formaattiin osakenttä, johon voidaan tallentaa eaa-ajanmääreet ISO-standardin mukaisessa muodossa.

049 Tarkastus tai inventointi - suomalainen kenttä osakenttä $a Tarkastus- tai inventointiaika

-vvvvkkppVVVV-KK-PP

VVVVKKPP (basic)

VVVV-KK-PP (ext.)


ISO basic OK

Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta.
100/600/700/800 Henkilönnimi osakenttä $d Nimeen liittyvät aikamääreet ja $f Teoksen julkaisuaikaauthorized access point for person (person) / authorized access point for family (family) / date of work (work)

kuvailusääntöjen mukainen merkintä, merkkimääriä ei rajattu, esim.
vvvv-
vvvv-vvvv
kuollut vvvv?
vvvv-luku


esim.

VVVV/..
VVVV/VVVV
kuollut VVVV?


esim.

VVVV/..
VVVV/VVVV
kuollut VVVV?
VV


Kauttaviivaa ja avoimen ajanjakson merkintätapaa ei oteta käyttöön.

Muiden erikoismerkkien käyttöönotto edellyttää takautuvaa konversiota.

Linjaukset RDA:han ja MARC 21 -sovellusohjeeseen: Noudatetaan ISO-standardin 8601 tapaa merkitä määrittelemättömiä (X), epävarmoja ( ? ) ja epätarkkoja (~) aikamääreitä auktorisoiduissa hakutiedoissa vuodesta 2020 alkaen.
110/610/710/810 Yhteisönnimi osakenttä $d Kokouksen tai sopimuksen allekirjoittamisen aika ja osakenttä $f Teoksen julkaisuaikaauthorized access point for corporate body (corporate body) / date of work (work)$d merkitään pelkkä vuosiluku
$f yleensä pelkkä vuosiluku, voi olla myös epävarma tai aikaväli
ks. ylläks. yllä

osakenttä $d OK

osakenttä $f yleensä OK, aikavälin merkintä poikkeaa, samoin arvioitu vuosi

Kauttaviivaa ja avoimen ajanjakson merkintätapaa ei oteta käyttöön.

Muiden erikoismerkkien käyttöönotto edellyttää takautuvaa konversiota.

Linjaukset RDA:han ja MARC 21 -sovellusohjeeseen: Noudatetaan ISO-standardin 8601 tapaa merkitä määrittelemättömiä (X), epävarmoja( ? ) ja epätarkkoja (~) aikamääreitä auktorisoiduissa hakutiedoissa vuodesta 2020 alkaen.
111/611/711/811 Kokouksen nimi osakenttä $d Kokouksen tai sopimuksen allekirjoittamisen aika ja osakenttä $f Teoksen julkaisuaikaauthorized access point for corporate body (corporate body) / date of work (work)ks. ylläks. ylläks. yllä

Kauttaviivaa ja avoimen ajanjakson merkintätapaa ei oteta käyttöön.

Muiden erikoismerkkien käyttöönotto edellyttää takautuvaa konversiota.

Linjaukset RDA:han ja MARC 21 -sovellusohjeeseen: Noudatetaan ISO-standardin 8601 tapaa merkitä määrittelemättömiä (X), epävarmoja ( ? ) ja epätarkkoja (~) aikamääreitä auktorisoiduissa hakutiedoissa vuodesta 2020 alkaen.
130/240/243/630/730/830 Yhtenäistetty nimeke osakenttä $d Sopimuksen allekirjoittamisen aika ja $f Teoksen julkaisuaikaauthorized access point for work (work) / authorized access point for expression (expression)ks. ylläks. ylläks. yllä

Kauttaviivaa ja avoimen ajanjakson merkintätapaa ei oteta käyttöön.

Muiden erikoismerkkien käyttöönotto edellyttää takautuvaa konversiota.

Linjaukset RDA:han ja MARC 21 -sovellusohjeeseen: Noudatetaan ISO-standardin 8601 tapaa merkitä määrittelemättömiä (X), epävarmoja( ? ) ja epätarkkoja (~) aikamääreitä auktorisoiduissa hakutiedoissa vuodesta 2020 alkaen.
245 Nimeke- ja vastuullisuusmerkintö osakenttä $f Sisällön kattama ajankohta tai ajanjakso ja osakenttä $g Sisällön merkittävimmän osan kattama ajankohta tai ajanjakso-vvvv
vvvv-vvvv
voi olla myös epävarmoja aikoja ja tarkkoja päivämääriä, joita ei merkitty standardien mukaan
VVVV
VVVV/VVVV
VVVV
VVVV/VVVV

Otetaan suoraan tiedonlähteestä (julkaisusta).


 246 Muut nimekkeet osakenttä $f Julkaisuaika tai numerointinumbering of sequence (manifestation)yksittäinen vuosi tai aikaväli tai aikakauslehden numerointimerkintö


Otetaan suoraan tiedonlähteestä (julkaisusta), esim. July 2002


247 Aikaisempi nimeke osakenttä $f Julkaisuaika tai numerointinumbering of sequence (manifestation)ks. yllä


ks. yllä
[260 Julkaisutiedot osakenttä $c Julkaisu-, jakelu- jne. aika ja osakenttä $g Valmistusaika]-

263 Arvioitu julkaisuaika osakenttä $a Arvioitu julkaisuaika-kuusi merkkiä vvvvkk, tuntemattomien numeroiden kohdalla tavuviiva "-"VVVV-KK
määrittelemätön X, epävarma ?, noin ~, epävarma ja noin %
VVVVKK

Merkitään toistaiseksi MARC 21 -formaatin suosittelemassa muodossa. Pyritään muuttamaan formaattia niin, että ISO-standardin 8601 basic-tallennuksen edellyttämien ?-merkin, %-merkin ja ~-merkin tallentaminen on mahdollista.


264 Huomautus tuotanto- jne. tiedoista osakenttä $c Tuotanto- jne. aikadate of publication / date of manufacture / date of production / date of distribution (manifestation) / copyright date (manifestation)vvvv
©vvvv
pvvvv
aikavälejä ja epävarmoja aikoja

VVVV
- miten c ja p?
aikavälien /
määrittelemätön X, epävarma ?, noin ~, epävarma ja noin %

VVVV

aikavälien /


Otetaan suoraan tiedonlähteestä (julkaisusta). Tarkemmat ohjeistukset kuvailusäännöistä ja tallennusformaatista.


270 Osoite osakenttä $r Kellonajat-Päivät ja/tai kellonajat epästandardoidussa muodossa


Ei käytössä
300 ulkoasutiedot $a laajuus tai kestoduration (expression)Esim. 86 min 40 s


Kuvailusääntöjen mukainen rakenteistamaton muoto

ISO 8601 standardin koneluettavaa muotoa ei käytetä.
306 Kesto osakenttä $a Kestoduration (expression)ttmmssNoudatetaan ISO-standardia 8601.

307 Käyttöajat jne. osakenttä $a Käyttöajat

-Päivät ja/tai kellonajat epästandardoidussa muodossa


Ei käytetty meillä?
310 Nykyinen ilmestymistiheys osakenttä $b Nykyisen ilmestymistiheyden alkamisaikafrequency (work)

vvvv-
vvvv-vvvv

VVVV/
VVVV/VVVV


Otetaan suoraan tiedonlähteestä (julkaisusta).
321 Aikaisempi ilmestymistiheys osakenttä $b Aikaisemman ilmestymistiheyden aikavälifrequency (work)vvvv-vvvvVVVV/VVVVVVVV/VVVV
Otetaan suoraan tiedonlähteestä (julkaisusta).
355 Salassapitoaste osakenttä $g Turvaluokituksen alentamisen päivämäärä ja osakenttä $h Salassapidon päättymispäivämäärä-epästandardeja päivämääriä
vvvvkkpp
vvkkppTärkeä myös arkistolleNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta.
363 Normalisoitu päiväysmerkintö--


Otetaan suoraan tiedonlähteestä (julkaisusta).
365 Kauppahinta osakenttä $f Hinta voimassa alkaen ja osakenttä $g Hinta voimassa saakka-vvvvkkppVVVV-KK-PP

VVVVKKPP (basic)

VVVV-KK-PP (ext.)


ISO Basic OKNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta.
366 Kaupallinen saatavuus osakenttä $b Julkaisuaika, osakenttä $d Odotettavissa oleva seuraava saatavuuspäivä ja osakenttä $g Päivä, josta lähtien kuvailun kohde on ollut loppuunmyyty-vvvvkkppVVVV-KK-PP

VVVVKKPP (basic)

VVVV-KK-PP (ext.)


ISO Basic OKNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta.
370 Paikkamerkintö osakenttä $s Ajanjakson alku ja osakenttä $t Ajanjakson loppuplace of origin of work (work) tms.ei ohjeita ajanjakson merkitsemiseenNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta.
388 Luomisaika osakenttä $a Luomisaikadate of work (work)kontrolloitujen sanastojen mukaiset ajanmääreetKäytetään YSOn aikatermejä.
502 Huomautus väitöskirjasta osakenttä $d Väittelyvuosiyear degree granted (work)vvvvVVVVVVVV
OKNoudatetaan ISO-standardia 8601.
506 Huomautus pääsyrajoituksista osakenttä $g Saatavuuspäivämäärärestriction on access to manifestation (manifestation) / restriction on access to item (item)vvvvkkppVVVV-KK-PP

VVVVKKPP (basic)

VVVV-KK-PP (ext.)


ISO Basic OKNoudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta.
509 Huomautus muusta opinnäytteestä - suomalainen kenttä osakenttä $d Valmistumisvuosiyear degree granted (work)vvvvVVVVVVVV
OKNoudatetaan ISO-standardia 8601.
510 Huomautus tietolähteestä osakenttä $b Lähteen kattavuussource consulted (work)Jatkuvan julkaisun päiväykset, jolloin tiivistelmä/hakemisto-palvelu alkoi ja päättyi


Otetaan suoraan tiedonlähteestä (julkaisusta).
513 Huomautus raportin tyypistä ja ajanjaksosta osakenttä $b Raportin kattama ajanjaksocoverage of content (work)Epästandardeja ajanmääreitä


Otetaan suoraan tiedonlähteestä (julkaisusta) tai merkitään muuten sopivalla tavalla.


518 Huomautus tapahtuman ajasta ja paikasta osakenttä $d Tapahtuman aikadate of capture (expression)vapaamuotoinen merkintä, kun sama tieto on koodimuotoisena kentässä 033


Otetaan suoraan tiedonlähteestä (julkaisusta) tai merkitään muuten sopivalla tavalla.Ei noudateta ISO-standardia 8601
533 Huomautus jäljenteestä osakenttä $d Jäljenteen julkaisuaika ja osakenttä $7 Jäljennettä koskevat kiinteämittaiset tiedot-vrt. 264 ja 008/07-14 julkaisuvuodet


Tarkemmat ohjeistukset tallennusformaatista.
534 Huomautus alkuperäisversiosta osakenttä $c Alkuperäisen julkaisutiedot-vrt. 264


Otetaan suoraan tiedonlähteestä (julkaisusta). Tarkemmat ohjeistukset kuvailusäännöistä ja tallennusformaatista.
540 Huomautus käytön ja kopioinnin ehdoista osakenttä $g Saatavuuspäivämäärä

restriction on use of manifestation (manifestation)

restriction on use of item (item)

vvvvkkppVVVV-KK-PP

VVVVKKPP (basic)

VVVV-KK-PP (ext.)Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta.
541 Huomautus hankintalähteestä osakenttä $d Hankinta-aika-

vvvvkkpp

myös epästandardeja määreitä

VVVV-KK-PP

VVVVKKPP (basic)

VVVV-KK-PP (ext.)

MARC suosittelee ISO 8601:n muotoa
Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta.
542 Huomautus tekijänoikeudesta osakenttä $b Henkilötekijän kuolinaika, osakenttä $g Tekijänoikeuden päivämäärä, $h Tekijänoikeuden uudistamispäivämäärä, $i Julkaisuaika, $j Julkaisemattoman teoksen valmistumisaika, $o Tekijänoikeushuomautuksen tekopäivädate of death (person) / date of publication (manifestation) / date of manufacture (manifestation)vvvv
$o myös vvvvkkpp
 

Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta.

Noudatetaan ISO-standardin 8601 tapaa merkitä määrittelemättömiä (X), epävarmoja ( ? ) ja epätarkkoja (~) aikamääreitä auktorisoiduissa hakutiedoissa

583 Huomautus toimenpiteistä osakenttä $c Toimenpiteen aika, $d Toimenpiteiden ajanjakso, $e Toimenpiteen odottamaton ajankohta-

osakenttä $c:
vvvv
vvvvkk
vvvvkkpp
ttmmss.s

osakentät $d ja $e sanallisia ilmauksiaSanoo olevansa ISO 8601:n mukainen


ISO Basic OK vuosissa ja kuukausissa, tunnit ja minuutit vähän erilaiset

 

Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta vuosissa ja kuukausissa. Jos on tarve tallentaa tarkempi aika (tunnit ja minuutit), suositellaan ISO-standardin noudattamista.

647/650/651/654/655/656/657 asiasanakenttien aikamääreiden osakentät eivät käytössä meillä- 
648 Aikaa ilmaiseva termi asiasanana osakenttä $a Aikaa ilmaiseva termi ja $y Aikaa ilmaiseva lisämääresubject timespan (work)kontrolloitujen sanastojen mukaiset ajanmääreet?


Odotetaan päätöstä mahdollisen aikaontologian perustamista.

Jos aikaontologiaa ei perusteta, mihin merkitään ISO-standardin mukaiset muodot.


760/762/765/767/770/772/773/774/775/776/777/780/785/786/787 Linkkikenttiä osakenttä $d Paikka, kustantaja ja julkaisuaikadate of publication / date of manufacture / date of production / date of distribution (manifestation)vrt. 264


Otetaan suoraan tiedonlähteestä (julkaisusta). Tarkemmat ohjeistukset kuvailusäännöistä ja tallennusformaatista.
 856 Elektronisen aineiston sijainti ja käyttö osakenttä $v Aineisto tavoitettavissa, aukioloaika

restriction on access to manifestation (manifestation)

restriction on access to item (item)

vrt. 307
883 Koneellisesti luodun metatiedon alkuperä (provenanssi) osakenttä $d Luontipäivä ja $x Voimassaolon päättymispäivä-vvvvkkppVVVV-KK-PP

VVVVKKPP (basic)

VVVV-KK-PP (ext.)

Sanoo olevansa ISO 8601:n mukainen
Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta.
884 Konversion tiedot osakenttä $g Konversion päivämäärä-vvvvkkppVVVV-KK-PP

VVVVKKPP (basic)

VVVV-KK-PP (ext.)

Sanoo olevansa ISO 8601:n mukainen
Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta.
885 Tiedot tietueiden vastaavuudesta osakenttä $d Luomispäivä-vvvvkkppVVVV-KK-PP

VVVVKKPP (basic)

VVVV-KK-PP (ext.)

Sanoo olevansa ISO 8601:n mukainen
Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta.
Lisäksi aikamääreitä voi olla osakentissä nimeltä Erottava lisäys, Lisäys, Muut tiedot, Tarkentava tieto ja kaikissa huomautuskentissä vapaassa tekstissä. Myös osakenttä $3.


...