Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Webinaariin osallistutaan etäyhteydellä. Tarkempia ohjeita osallistumisesta osallistumiseen löytyy ohjesivulta: Etäyhteysohjeet

Webinaarit tallennetaan ja ne voi katsoa myös jälkikäteen.

...