Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Esitystiedosto (pdf) avautuu otsikkoa klikkaamalla.

Kellonaika (noin)tallenteellaEsitysEsittäjä
10.00:00:30FinELibin lehtipakettineuvottelutpalvelupäällikkö Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto
00:11:25Finnan tilannekatsauskehittämispäällikkö Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto
10.3000:29:15Finna ja korkeakoulukirjastojen e-aineistot – käyttäjätutkimusten tuloksia

suunnittelija Taru Kuhalampi, Kansalliskirjasto

suunnittelija Kaija Kovanen, Kansalliskirjasto

00:42:20YSAsta YSOon: kesäkuulumiset ja syyssuunnitelmattietoasiantuntija Jarmo Saarikko, Kansalliskirjasto
10.00:55:19Mikä on Annif ja miksi tarvitset sitä?tietoasiantuntija Mona Lehtinen, Kansalliskirjasto
01:07:20Koha-käyttöönotot päätökseentietojärjestelmäasiantuntija Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto11.15Webinaari päättyy