Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Eeva Paunonen ja Henriikka Kokki esittelivät Celian kuvailutuotantoa ja käytäntöjä.

4. MARC 21 RDA-sovellusohje

Sovellusoppaan tekstin tarkistaminen ja päivittäminen:
Päivitettiin KUMEAn "pikaohje" eli Painettu monografia, 2.1 versio ajantasalle vastaamaan voimassaolevia RDA-ohjeita.
Sovittiin jatkaa KUMEAn ohjeiden läpikäyntiä kahdessa AC-kokouksessa ennen seuraavaa kokousta 9.10.

...