Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

-kuvailun tiedotuspäivän viimeistely (22.10.)

-Kusti-manifestin käsittely

-kuvailuryhmien yhteiskokous 19.11.

-nomenin läpikäynti