Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

3 Musiikkiaineiston RDA-sovellusohjeen päivittäminen

Jatketaan Musiikkiaineiston MARC 21 -sovellusohjeen läpikäyntiä sovellusohjeen kommentointisivulle tulleiden kommenttien sekä muutos- ja korjausehdotusten pohjalta.

...