Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Automaattisen kuvailun verkosto on avoin verkosto, jonka tavoitteena on jakaa tietoa erilaisista kuvailun automatisointiin liittyvistä ratkaisuista. Verkosto kokoontuu tarpeen mukaan muutaman kerran vuodessa.

Verkostolla on myös kokoussivu, jonne Verkoston kokoussivulle kerätään kokousten esityslistat ja muistiot.

...