Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Automaattisen kuvailun verkosto on avoin verkosto, jonka tavoitteena on jakaa tietoa erilaisista kuvailun automatisointiin liittyvistä ratkaisuista. Verkosto kokoontuu tarpeen mukaan muutaman kerran vuodessa.


Verkostolle on myös perustettu s-postilista, jota tullaan käyttämään lähinnä tiedottamiseen. Listalle saa liittyä vapaasti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen majordomo (ät) helsinki.fi. Huomaa, että:

  1. Viestin otsikkokentän tulee olla tyhjä
  2. Tekstiosassa tulee lukea pelkästään: subscribe automaattinen-kuvailu  (Mahdollinen allekirjoituskin kannattaa siis poistaa viestistä.)

Listalta voi erota vastaavasti lähettämällä em. osoitteeseen tyhjällä otsikolla viesti unsubscribe automaattinen-kuvailu.