Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Automaattisen kuvailun verkosto on avoin verkosto, jonka tavoitteena on jakaa tietoa erilaisista kuvailun automatisointiin liittyvistä ratkaisuista. Verkosto kokoontuu tarpeen mukaan muutaman kerran vuodessa.