Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kumppanuussopimukseen perustuvaa yhteistyötä johtaa sopijapuolten edustajista koostuva ohjausryhmä. Ryhmä kokoontuu kumppanuussopimuksen voimassaoloaikana vähintään kolme kertaa vuodessa. Ohjausryhmän koordinointivastuu kiertää vuosittain sopijapuolten kesken.

Vuonna 2019 ohjausryhmän jäseniä ovat

  • Janne Kanner, CSC
  • Päivi Happonen, Kansallisarkisto
  • Vili Haukkovaara, Kansallisarkisto
  • Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
  • Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto