Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Asiaa on käsitelty myöhemmin KATVE-kokouksessa Kokous 2018-06-06 (kohta 4 Tomas Högvägin esitys)

Päivitys 7.8.2019 ISO:n ILL Transactions -kaukopalvelustandardin (ISO 18626) uudistamisesta: https://mailchi.mp/486a24b87255/iso-18626-newsletter-9?e=68875b13f4