Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

5.7 Melinda, Artturi Lehikoinen

Kansallisdiskografia Violan siirtoa FennicaMelinda-tietokantaan metatietovarantoon tehdään kovaa vauhtia ja viime kokouksessa käsitelty Z39.50-yhteys suojataan. Asiasta tiedotetaan syksymmällä kun tehtävät valmistuvat.

...