Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
borderfalse


Column
width70%

Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokous, 15.8.2019

Panel
Table of Contents
maxLevel6
minLevel2
indent20px
styleoutline
typelist

Aika: 15.8.2019 klo 13-15

Paikka: Fabiania, Pohto, etäyhteys https://connect.funet.fi/kk_kuvailu

Sihteeri:

Kuvailun tiedotuspäivän ohjelman viimeistely
Tietomalliodotukset-paperin kommentointi
Marraskuun yhteiskokouksen suunnittelu
Kuvailuryhmien kokoonpano 2020 alkaen
Keskustelu aikaontologiasta (Siskun ehdotus)
Päätöksentekoprosessi KAM-asioissa
Muut asiat
Seuraava kokous

 

 

 


 

...