Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Section
borderfalse


Column
width70%

Kuvailuryhmien puheenjohtajat, 2019-05-21

Panel
Table of Contents
maxLevel6
minLevel2
indent20px
styleoutline
typelist

Aika: 21.5.2019 klo 13-15

Paikka: Fabiania, etäyhteys https://connect.funet.fi/kk_kuvailu

Sihteeri:

1. RDA-tilannekatsaus /Marja-Liisa Seppälä

 • Huhtikuun release
  • Guidance-osiossa hyviä ohjeistuksia
  • navigointityökalun kehitys siirtyy, tulossa keväällä 2020
  • Eurig-kokouksen muistiinapanot löytyvät kuvailusääntöpalveluiden sivuilta
 • Linjausprosessin päivitys
  • sovittiin, että päivitys aloitetaan lokakuussa
  • esimerkkien merkitys korostuu jatkossa
  • uudet linjaukset, soveltamisprofiilit ja esimerkit valmistuvat keväällä 2020, todennäköisesti maaliskuussa
  • käyttöönotto aikaisintaan 2020 lopussa
  • nykyisen RDA Toolkitin käyttöä jatketaan kevääseen 2021
  • soveltamisprofiilit toimivat kommunikoinnin pohjana, esim. nomenin linjaukset
 • Siskun kanta ajanjakson soveltamisprofiiliin
  • tällä viikolla siskun kokous, jossa viimeistellään teksti
  • Matias Frosterus tulee mukaan kokoukseen
  • näyttää siltä, että suurimmassa osassa kuvailuelementtejä voidaan käyttää ISO 8601
  • arkistoilla on ISO-standardi käytössä

2. Syksyn kuvailun tiedotuspäivän ohjelma ja muut järjestelyt

  • Kustin kokouksessa on alustavasti listattu aiheita
  • tulossa yleis- ja erityisosio
  • yksipäiväinen tapahtuma
  • kuvailun, hakujärjestelmien ja tuotantojärjestelmien suhteita voitaisiin käsitellä myös kirjastoverkkopäivillä
  • toivottu kuvaa kansainvälisestä kehityksestä, mindmap-tyyppinen esitys

3. Muut asiat

 • Kommentteja tietomalliodotukset-paperiin
  • käydään kommentit läpi elokuun kokouksessa
 • Kirjastoverkkopäivien ohjelma
  • käytiin läpi alustavaa ohjelmaluonnosta
  • kuvailuasioille toivottiin varattavaksi yksi track torstailta
  • kuvailuryhmät vastaavat ohjelman suunnittelusta, tilannekatsaus puheenjohtajien elokuun kokouksessa
 • Kuvailuryhmien yhteiskokouksen suunnittelu aloitetaan kesäkuun kokouksessa

4. Seuraava kokous

 • to 15.8.2019 klo 13-15

 

 


 

...