Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Tehty linjausehdotukset ISO-standardin tasoille
 • Listattu ja linjattu MARC-formaatin ajanmäärekentät
 • Juha Hakalan alustus kokoukseen 2.9.2019
 • Sovitaan ajanmäärelinjauksista KAM-sektoreiden kesken 2019
  • MUSEOIDEN ALUSTAVAT KOMMENTIT
  • ARKISTOJEN ALUSTAVAT KOMMENTIT (tulee myöhemmin)
  • Keskustelllaan aikailmausyhtenäistämisestä Kansalliskirjaston elementtikohtaisen listauksen pohjalta: katsottava myös arkistojen ja museoiden alustavat kommentit
  • Katsotaan elementit ensin ideaalisessa tilanteessa tuotannossa ja peilataan sitä Finnan tarpeisiin ja mahdollisuuksiin
  • Mennäänkö elementtitason määrittelyyn kuvailussa vai annetaanko merkintään väljyyttä ja pyydetään Finnalta tai muilta näyttöjärjestelmiltä yhtenäistämistä?
  • Tehdään, jos mahdollista, entiteetti tai entiteettiryhmäisiä yleisiä linjauksia, esim. toimijoita koskevat aikalinjaukset
  • Eritellään, mitkä linjaukset koskevat kaikkia sektoreita, mitkä 1 tai 2 sektoria: tarvittaessa eritellään vielä formaatti- ja/tai järjestelmäkohtaiset linjaukset
  • Antaisiko aikaontologia joustoa merkintään: kaikki variaatiot (ml. ISO-standardin muoto) ilmaistaan aikaontologiassa, jolloin aika voidaan merkitä joustavammin eri elementteihin?
  • Ainakin epämääräisistä aikailmauksista ja aikarooleista olisi hyvä päättää syyskuun keskusteluissa
  • Keskitytään tässä vaiheessa vain kuvailevan metatiedon elementteihin, ei hallinnolliseen metatietoon?
  • Otetaanko kantaa siirtoformaateissa käytettäviin muotoihin tässä yhteydessä?
 • Tarkastetaan elementtikohtainen taulukko suhteessa jo tehtyihin tasokohtaisiin linjauksiin KAM-kuvailuryhmän kokouksessa
 • Tehdään selkeäsanainen dokumentti linjausten pohjalta: https://docs.google.com/document/d/1Nv7Eh0vow3gDQdHoklER1kUMX7pABp1lVAJZIOrWJ7k/edit#
  • Kukin sektori hoitaa oman osuutensa dokumentin kirjoittamisesta google docsiin.
  • Kirjasto kirjoittaa: vuodenaika, vuosiluku
  • Arkisto kirjoittaa: aikaväli, päivämäärä
  • Museot kirjoittaa: kellonaika

...