Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2. Paikkatietoryhmän tilannekatsaus

 

3. Ajan esittäminen kuvailussa: tilannekatsaus ja organisoituminen (KAM-kuvailuryhmä: Marja-Liisa Seppälä)

...