Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • 9.30 Avaussanat: Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto
 • 9.40 Kuvailu ja hakujärjestelmät ja tuotantojärjestelmät:
   • Musical Work Recognition, Linked Data, and RISM / Keynote speaker Jennifer Ward, RISM -45 min.
   • Kuvailun manifesti / Kuvailustandardiryhmä  - Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto -15 min.
   • Kuinka Finnassa hyödynnetään muuttuvan kuvailun mahdollisuuksia? - Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto -45 min.

 • 11.15 Ajakohtaisia kuulumisia 

...