Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 • Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto
 • Matti Sarmela, Valtakunnalliset kehittämispalvelut, Helsingin kaupunginkirjasto
 •  Sonja Hernesniemi, Mediakasvatusseura
 • Päivi Hirvonen, Kansallisarkisto
 • Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut
 • Outi Hupaniittu, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto
 • Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
 • Johanna Lilja, Kansalliskirjasto
 • Ismo Malinen, Museovirasto
 • Tuomas Myrén, Helsingin kaupunginmuseo
 • Sari Palén, Tilastokeskus
 • Hanna-Leena Paloposki, Kansallisgalleria

 •  Jessica Parland-von Essen, Open Knowledge Finland
 • Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto
 • Tapani Sainio, Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Matti Sarmela, Valtakunnalliset kehittämispalvelut, Helsingin kaupunginkirjasto
 • Elina Selkälä, Yle arkisto
 • Päivi Ylitalo-Kallio, Metropolia-ammattikorkeakoulun kirjasto