Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Talent Vectian esitys ja projektin alustava aikataulu: Projektikokous 1_Materiaali_kansalliskirjasto.pptxpdf

Projektikokouksen yksilötehtävä: Projektikokous_1_Dokumentaatio.pdf