Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Muistiinpanot IFLA-konferenssista

Thessalonikissa ja Ateenassa 21.8.-29.8.2019


Seminaari RDA 2019 / 21.8.2019

Ohjelma


Seminaari Metadata specialists in the machine age / 22.8.2019

OhjelmaCataloguing-jaoston kokoukset


Bibliography-jaoston kokoukset

hjkhjkhjkh

Subject analysis and access -jaoston kokoukset


Committee of Standard -ryhmän kokoukset

jkljkljlk

IFLAn Cataloguing sectionin mid-term-kokous

Tukholmassa 26.4.2019

Käytiin läpi jaoston toimintasuunnitelmaa vuodelle 2019-2020. Asioiden etenemistä hidastuttaa Committee of Standards -ohjauksen jähmeys.

Käytiin läpi jäsenmaiden kuvailukehitystä. Osa maakohtaisista raporteista julkaistaan IFLAn Newsletterissä kesällä 2019.

Ranskan kansalliskirjasto:

 • Tekee läheistä yhteistyötä kuvailun kehittämisessä ABESin kanssa:
  • Kansalliskirjasto keskittynyt yleisiin kirjastoihin ja ABES (Sudoc-yhteisluettelo) tieteellisiin kirjastoihin
 • Kansalliskirjastolla käytössä RDA- ja LRM-pohjainen sovellus RDA-kuvailusäännöistä, nimeltään RDA-FR. Nyt mietinnässä erityisesti teoksen ja toimijan kuvailusäännöt
 • Kehitetty ns, Intermarc-formaattia, joka on laajennus UNIMARC-formaatista.
  • Tavoitteena tehdä mahdollisimman vähän muutoksia UNIMARCiin.
  • Intermarc-formaattiin päädytty kuvailumuutosten minimoimiseksi: MARC on tuttu näkymä kirjastojen kuvailijoille
  • Intermarcissa MARCin bibliografiset ja auktoriteettitiedot on yhdistetty yhdeksi formaatiksi.
  • Kaikki LRM-entiteetit kuvailllaan samaan formaattiin.
 • Muutetaan kuvailua asteittain LRM-käsitemallin mukaiseksi:
  • Tuotettu takautuvasti (koneellisesti) teos- ja manifestaatiotietueita.
  • Ekspressiot ja kappaleet tuotetaan käsin ajantasaisen kuvailutuotannon yhteydessä.
  • Kappaleen kuvailu on osoittautunut kaikkein hankalimmaksi kuvailukohteeksi nykyisten MARCiin sisällytettyjen kappaletietojen sekavuuden vuoksi
  • Rameau-auktorisointitiedostoon on tuotettu uusia maantieteellisia ja genre/muoto-termejä.
 • Kehitteillä in-house-luettelointijärjestelmä nimeltään NOEMI
  • MARC-pohjainen sisäinen tietomalli
  • Eksporttaa metatietoa mm. Bibframe- ja Dublin Core -muodoissa
  • Otetaan käyttöön 2020-2021
 • Luettelointityökalu antaa kirjastojen kuvailijoille Intermarc-pohjaisen näkymän ja muille (esim. julkaisualalle) näkymän ilman Intermarc-kenttiä

Saksan kansalliskirjasto:

 • Raportti
 • Yhteistyö arkistojen ja museoiden kanssa jatkuu auktoriteettitiedoissa
 • RSC on perustamassa soveltamisprofiileihin keskittyvää työryhmää. Soveltamisprofiileja tarvitaan uuteen RDA:han.
 • Uuden RDA:n sisältöä aletaan hienosäätää ensi vuonna (2020) mm. kommentointikierrosten avulla
 • Myös toolkit-palvelun käytettävyyttä parannetaan vasta v. 2020

Kanadan kansallisarkistokirjasto:

 • Ottaa käyttöön OCLC:n Worldshare-järjestelmän kansallisessa yhteisluettelossa
 • Valitsivat Worldsharen, sillä OCLC uudistaa aktiivisesti ja ilman eri maksua järjestelmäänsä, toisin kuin kaupalliset toimijat (esim. ExLibris).
 • Osallistuvat jatkossa aktiivisesti NACOn auktoriteettitietojen tuotantoon
 • Tutkivat mahdollisuutta Bibframen käyttöönottoon

USAn kongressin kirjasto:

 • Raportti
 • Bibframella metatietoa tuottavat 60 luetteloijaa joutuvat tuottamaan saman metatiedon myös MARC 21 -muodossa, sillä konvertteri Bibframen ja MARC 21:n välille vasta kehitteillä
 • RDA:n linjausten päivittäminen on jäädytetty siihen asti, kunnes uusi RDA otetaan kongressin kirjastossa käyttöön
 • RDA:n kehno käytettävyys (esim. navigoinnin osalta) huolestuttaa kuvailijoita
 • Uusi alusta (Prepub booklink) ennakkotiedon tallentamista varten on kehitetty julkaisijoita varten

Norjan kansalliskirjasto:

 • Teostietokannan saaminen osaksi RDA-kuvailua on osoittautunut vaikeaksi

Ruotsin Kungliga biblioteket:

Espanjan kansalliskirjasto:

 • Raportti
 • On vaihtamassa kirjastojärjestelmäänsä lähivuosina
 • RDA on otettu käyttöön osassa metatietoja
 • Tekevät yhteistyötä wikidatan kanssa metatiedon linkittämisessä