Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • mitä palvelimella voi tehdä
  • ketkä saavat tunnuksia
 • omat eräajot
 • sql:n käyttö Kohan kanssa
 • webinaareja asetuksista ja muita ohjeistuksia
 • koulutusta/informaatiota vastuista:
  • mitä tekee CSC, mitä KK, mitä kirjasto itse
 • viestintäkanavien käyttö

2. yhteistyö ja tiedotus

 • kansallisen tai kv-kentän jatkuvaan seurantaa ei pääkäyttäjillä aikaa → keskitettyä
  • toivotaan kuratoituja tiivistelmiä, koska jotain kirjastoille merkittävää saattaa olla meneillään
  • tiedotusta seminaareista, webinaareista ja muista tapahtumista
 • yhteistyön organistointi Koha-Suomen pääkäyttäjien kanssa?
  • pääkäyttäjäryhmä vai KK?
  • KK voi tukea viestintäkanavilla
 • viestintäkanavat nyt
  • koha-posti
   • helpdesk
  • Redmine
   • tiketit (virheet ja kehitysehdotukset)
  • kiwin foorumit
   • Koha-keskustelu
  • pääkäyttäjien sähköpostilista
  • pääkäyttäjäryhmän kokoukset
   • viikokokouksetviikkokokoukset - tarvitaanko jatkossa näin usein
   • toivotaan jatkossakin - yhteinen Koha-Suomen kanssa vai ei?
  • eduuni
  • Päivittäiset Koha stand-upit (jitsi)
   • Kohaan siirtyvien ja KK:n kehittäjien ajankohtaiskeskustelu
  • webinaaritlisäksi toivotaan tallennettuja webinaareja

3. neuvonta ja tuki

 • UKK (kiwiin)
 • asetusten hiomistilaisuudet esim. kerran vuodessa (webinaari)
  • miten toimintatavat muuttuvat kun mennään uuteen versioon
 • CSC:ltä informaatiota kunkin palvelimen toiminnasta - pohjaa laatupalavereihin

...