Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Täydennys projektiryhmän kokouksesta 2.5.2019 (js)

  • Ensimmäiseen päätökseen Edellisiin päätöksiin liittyen projektiryhmässä selvitettiin, että tällainen yksittäisen termin muototermin poistaminen ketjusta tekee useimmissa tapauksissa ketjusta torson, joten ketjun kaikki termit tulisi käsitellä. 
  • PROJEKTIRYHMÄN PÄÄTÖS: Edellisen perusteella projektiryhmä PÄÄTÖKSET:
    • Projektiryhmä pysyy alkuperäisessä suunnitelmassa, jossa ei kosketa kaunokki-sanastoon merkittyihin kenttiin. Kaunokki ketjut voidaan purkaa mahdollisen kaunokki-kauno konversion yhteydessä.
    • YSO-konversiosta ei tehdä merkitään tietueisiin.