Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Seuraavien käsitteiden suomenkielinen suositeltava käytettävä termi vaihtui uuteen KOKO-versioon. Jokaisella rivillä on ensin käsitteen URI, sitten käsitteen vanha suositeltava termi ja => -merkinnän jälkeen uusi suositeltava termi.

...

Seuraavien käsitteiden ruotsinkielinen suositeltava käytettävä termi vaihtui uuteen KOKO-versioon:

...