Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tälle sivulle voi lisätä erilaisia kyselyitä raportteja varten. Kyselyyn kannattaa lisätä selite ja omat tiedot, jos joku haluaa kysyä lisätietoja.

KOHAn valmiita raporttikyselyitä löytyy paljon täältä https://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Library

Lainaukseen liittyviä kyselyitä

...