Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Konversio-ohjelman virheraportit tulevat olemaan todennäköisesti seuraavassa muodossa, jossa kustakin konversiovirheen tuottaneesta kentästä tuotetaan rivi

virhekoodisanastokoodivirheen aiheuttanut termitietueen tunnistevirheen aiheuttanut kenttä kokonaisuudessaan MARC21 muodossa

...