Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: poistettu Trepo, jossa viittauslaatikko ei ole ollut käytössä

...

Julkaisuarkistojärjestelmässä on mahdollista koota ohjelmallisesti julkaisun metatiedosta lähdeviitteisiin tarvittavat tiedot. Niin sanottuja sitaattibokseja on ollut käytössä esimerkiksi Theseus- , Trepo- ja JYX-julkaisuarkistoissa. Viitetietosuunnitelmissa on käytetty APA-tyylin muotoiluja. Alkuperäinen suunnittelusivu ja lisätietoa kiwissä: https://www.kiwi.fi/x/JIf3BQ

...